Berlin kulturfestival og karneval (canselled)

29. mai - 1. juni 2020 (canselled)
Street parade er 31. mai 2020 (Canselled)