Viti Loire vin og mat festival i Tours, Frankrike

6 - 7 juni 2020