Berlin kulturfestival og karneval - Karneval der Kulturen

21 - 24 mai 2021

Gateparade er søndag 23. mai 2021