På grunn av Covid-19-pandemien kan arrangementet bli utsatt.

Gå tilbake på arrangørens nettsted nærmere arrangementet.