Stuttgart Fruhlingsfest - Springfest, Tyskland

17. april - 9. mai 2021 (kansellert)