Stuttgarter Weindorf - et paradis for alle vinelskere

26. august - 6. september 2020 (Avbrutt)