Stuttgarter Weindorf - et paradis for alle vinelskere

28 August - 8 september 2019