Dresden julemarkeder og Striezelmarkt

22. november - 23. desember 2021 (9. januar 2022)